Hội thần kinh học thành phố hồ chí minh

Hội thần kinh học

Thành phố hồ chí minh

Từ ngày thành lập tới nay, hội luôn duy trì đều đặn sinh hoạt khoa học thường kỳ mỗi ba tháng, và đăng cai tổ chức một số kỳ hội nghị toàn quốc Hội Thần Kinh Việt Nam. Hội cũng phối hợp hoặc tự đứng ra tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội thảo quốc tế trong lĩnh vực thần kinh. Các kỳ sinh hoạt và hội thảo là cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi chuyên môn nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho hội viên.

Hội cũng phối hợp hoặc tự đứng ra tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội thảo quốc tế trong lĩnh vực thần kinh. Kiến thức phổ thông về thần kinh cùng các câu hỏi đáp cho các bệnh thần kinh thường gặp

Hội cũng phối hợp hoặc tự đứng ra tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội thảo quốc tế trong lĩnh vực thần kinh. Kiến thức phổ thông về thần kinh cùng các câu hỏi đáp cho các bệnh thần kinh thường gặp

Đăng ký thành viên

Đăng ký để nhận được những tài liệu quan trọng gởi từ Hội Thần kinh

TIN NỔI BẬT