Đóng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DIU THÁNG 12/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC

CHUYÊN ĐỀ

Thời gian: Chủ nhật, ngày 02 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Đại học Y Dược TP.HCM

Báo cáo viên
Thierry Maisonobe
Jean-Philippe Azulay

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TRƯỜNG PHÁP VIỆT

KHOA HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG

Diplôme Inter-Universitaire – DIU

Đại học Sorbonne, Paris

Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Hội Thần kinh học Pháp

Đợt 3 : Từ thứ hai 03/12 đến thứ năm 06/12/2018

Thời gian Nội dung Báo cáo viên Thời lượng dự kiến
Chủ nhật 02/12 Chương trình đào tạo y khoa liên tục Thierry Maisonobe

Jean-Philippe Azulay

Thứ hai 03/12
Buổi sáng (8h-12h) Phân loại giải phẫu – lâm sàng – điện cơ thần kinh ngoại biên và hướng tiếp cận Thierry Maisonobe 2 giờ
Bệnh Parkinson Jean-Philippe Azulay 2 giờ
Buổi chiều (13h-16h) Bệnh học thần kinh ngoại biên – Ca lâm sàng Thierry Maisonobe 1 giờ 30 phút
Bệnh Parkinson –  Ca lâm sàng Jean-Philippe Azulay 1 giờ 30 phút
Thứ ba 04/12
Buổi sáng (8h-12h) Thần kinh ngoại biên trong bệnh lý nội khoa chung (mạch máu, đái tháo đường) Thierry Maisonobe 2 giờ
Hội chứng Guilain Barré và viêm đa rễ dây thần kinh mạn tính Thierry Maisonobe 2 giờ
Buổi chiều (13h-16h) Bệnh học thần kinh ngoại biên – Ca lâm sàng Thierry Maisonobe 3 giờ
Thứ tư 05/12
Buổi sáng (8h-12h) Hội chứng Parkinson Bài 2 Jean-Philippe Azulay 2 giờ
Bất thường vận động (loạn trương lực cơ, múa giật, muá vung) – Ca lâm sàng video Jean-Philippe Azulay 2 giờ
Buổi chiều (13h-16h) Bất thường vận động – ca lâm sàng Jean-Philippe Azulay 3 giờ
Thứ năm 06/12
Buổi sáng (8h-12h) Bất thường vận động (run, tic..) Jean-Philippe Azulay 2 giờ
Bệnh thần kinh ngoại biên di truyền, hội chứng ống cổ tay Thierry Maisonobe 2 giờ
Buổi chiều Hội nghị Pháp Việt của Hội thần kinh học Tp Hồ Chí Minh Thierry Maisonobe, Jean-Philippe Azulay

HỘI NGHỊ PHÁP VIỆT

HỘI THẦN KINH HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHUYÊN ĐỀ

Thời gian: Chiều thứ năm, ngày 06 tháng 12 năm 2018

Địa điểm:

Báo cáo viên
Thierry Maisonobe
Jean-Philippe Azulay
Năm 2018 Related