Đóng

Loại chóng mặt mới có thể điều trị được

https://www.medscape.com/viewarticle/897123

LOẠI CHÓNG MẶT MỚI CÓ THỂ ĐIỀU TRỊ ĐƯỢC

Lược dịch: Ts Lê Văn Tuấn

Theo Medscape 23 tháng 5 năm 2018

Loại chóng mặt mới gọi là chóng mặt tự phát tái phát (recurrent spontaneous vertigo-RSV) không kèm theo các triệu chứng thần kinh và không thỏa mãn chẩn đoán bệnh Meniere, migraine tiền đình, viêm thần kinh tiền đình hay các tình trạng khác. Triệu chứng kèm theo là rung giật nhãn cầu khi lắc đầu kéo dài (headshaking nystagmus-HSN) và nhạy cảm với say tàu xe.

Để nhận biết bản chất này, các nhà lâm sàng có thể dùng thao tác lắc đầu đơn giản. Lắc đầu lập lại trong 15-20 giây có thể tạo ra rung giật nhãn cầu hay vận nhãn không kiểm soát và nhanh. Có 2 pha của HSN. Sau khi lắc đầu, rung giật nhãn cầu tạo đỉnh nhanh và sau đó giảm dần, gọi là pha đầu. Rung giật nhãn cầu xuất hiện  sau đó có thể yếu hơn rồi giảm dần trong pha thứ hai.

Trong 338 bệnh nhân ở trung tâm Chóng mặt với RSV và không thấy nguyên nhân khác, khoảng 10% (n=35) bị HSN. Những bệnh nhân này so với 35 bệnh nhân khác không bị HSN. Tất cả các bệnh nhân được khảo sát chuyên sâu về chức năng thính giác-tiền đình ngoài khám thần kinh thông thường và được hỏi về tiền căn gia đình bị chóng mặt.

Các nhà nghiên cứu cũng dùng bảng câu hỏi MSSQ (Motion Sickness Susceptibility Questionaire) gồm MSSQ-A tổng số điểm ở trẻ em và MSSQ-B tổng số điểm ở người lớn trong 10 năm qua. Khi cần, bệnh nhân sẽ được khảo sát MRI não có hay không MRA. Không có bệnh nhân nào có tiền căn đau đầu migraine, ù tai, đầy tai, mất thính lực không cân xứng, hay bệnh tiểu não.

Các đặc điểm chóng mặt không khác biệt giữa nhóm có hay không có HSN. Mặc dầu điểm MSSQ-A tương tự giữa các nhóm, điểm MSSQ-B hơi cao hơn ở nhóm không có HSN (trung bình 19 so với 0; P=0.015).

Các bệnh nhân được tính hằng số thời gian (TC-time constant) của HSN. Bệnh nhân được làm test xoay ghế và đánh giá phản xạ tiền đình mắt.

Phiên bản mới của chóng mặt tự phát

TC pha một của nhóm HSN lâu hơn của nhóm viêm thần kinh tiền đình, migraine tiền đình và bệnh meniere. TC của phản xạ tiền đình mắt lâu hơn ở nhóm HSN.

Các nhà nghiên cứu gọi tình trạng mới này là chóng mặt tự phát tái phát với rung giật nhãn cầu do lắc đầu (RSV-HSN).

Tình trạng mới này nên được nghi ngờ nếu:

Xuất hiện nhanh-trong chỉ 2-5 giây sau lắc đầu;

Kéo dài trên 20 giây;

Xuất hiện khi các test tiền đình khác bình thường.

Nghiên cứu này được đăng trên http://n.neurology.org/content/early/2018/05/23/WNL.0000000000005683

Thời sự y khoa Related