Hội thần kinh học thành phố hồ chí minh

Hội thần kinh học

Thành phố hồ chí minh

Sinh hoạt hội

Sinh hoạt hội

 • Năm 2018
  • Quý 1
  • Quý 2
   • 1. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CẬP NHẬT CÁC TIẾN BỘ TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG Xem file
  • Quý 3
  • Quý 4
 • Năm 2017
  • Quý 1
   • 1. Sinh Hoạt Khoa Học Kỹ Thuật Hội Thần Kinh Học TP Hồ Chí Minh Ngày 16 Tháng 3 Năm 2016 Xem file
  • Quý 2
   • 1. Sinh Hoạt Khoa Học Kỹ Thuật Hội Thần Kinh Học TP Hồ Chí Minh Ngày 22 Tháng 6 Năm 2016 Xem file
  • Quý 3
  • Quý 4
   • 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CHUYÊN ĐỀ: CÁC HỘI CHỨNG ĐỘNG KINH CỤC BỘ Xem file
   • 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CHUYÊN ĐỀ: ĐIỀU TRỊ TRẠNG THÁI ĐỘNG KINH Xem file
   • 3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CHUYÊN ĐỀ: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN & ĐIỂU TRỊ CÁC BỆNH LÝ ĐAU THƯỜNG GẶP TRONG CHUYÊN KHOA THẦN KINH
   • 4. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CHUYÊN ĐỀ: CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐAU DÂY THẦN KINH V
   • 5. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC Chuyên đề: ĐỘT QUỴ VÀ THUỐC CHỐNG HUYẾT KHỐI Xem file
   • 6. Chương trình DIU Pháp –Việt khoa học thần kinh Xem file
   • 7. Hội nghị "TIẾP CẬN ĐA CHUYÊN KHOA TRONG XỬ TRÍ ĐAU THẮT LƯNG” Xem file
   • 8. HỘI NGHỊ THẦN KINH VIỆT – PHÁP NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2017 Xem file
 • Năm 2016
  • Quý 1
   • 1. Sinh Hoạt Khoa Học Kỹ Thuật Hội Thần Kinh Học TP Hồ Chí Minh Ngày 17 Tháng 3 Năm 2016 Xem file
  • Quý 2
   • 1. Sinh Hoạt Khoa Học Kỹ Thuật Hội Thần Kinh Học TP Hồ Chí Minh Ngày 16 Tháng 6 Năm 2016 Xem file
  • Quý 3
   • 1. Sinh Hoạt Khoa Học Kỹ Thuật Hội Thần Kinh Học TP Hồ Chí Minh Ngày 22 Tháng 9 Năm 2016 Xem file
  • Quý 4
 • Năm 2015
  • Quý 1
   • 1. Sinh Hoạt Khoa Học Kỹ Thuật Hội Thần Kinh Học TP Hồ Chí Minh 26/03/2015 Xem file
  • Quý 2
   • 1. Sinh Hoạt Khoa Học Kỹ Thuật Hội Thần Kinh Học TP Hồ Chí Minh 18/06/2015 Xem file
  • Quý 3
   • 1. HỘI NGHỊ ĐỘNG KINH TOÀN QUỐC LẦN I Xem file
  • Quý 4
   • 1. HỘI NGHỊ THẦN KINH TOÀN QUỐC KHÓA VI - HỘI NGHỊ THẦN KINH VIỆT - PHÁP Xem file
 • Năm 2014
  • Quý 1
   • 1. Sinh hoạt khoa học thường kỳ Hội Thần Kinh TPHCM Xem file
  • Quý 2
  • Quý 3
  • Quý 4
 • Năm 2013
  • Quý 1
   • 1. Tháng 3: Sa Sút Trí Tuệ - Bệnh Thần Kinh Ngoại Biên Xem file
  • Quý 2
   • 1. Động kinh - Bệnh thần kinh do tự miễn Xem file
  • Quý 3
   • 1. Bệnh mạch máu não - đau đầu - rối loạn vận động Xem file
  • Quý 4
   • 1. Hội nghị thần kinh Pháp - Việt Xem file
   • 2. Hội nghị toàn quốc Hội Thần Kinh Việt Nam Xem file

Đăng ký thành viên

Đăng ký để nhận được những tài liệu quan trọng gởi từ Hội Thần kinh

TIN NỔI BẬT