Đóng

Tin tức mới

16201810
International Parkinson and Movement Disorder Society (MDS) (PRNewsfoto/Mapi Research Trust)

CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG VẬN ĐỘNG TRÊN BỆNH NHÂN PARKINSON – HỘI RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG VÀ BỆNH PARKINSON QUỐC TẾ

Thời sự y khoa, Tin tức mới Quản Trị

Bài báo cung cấp tổng quan chứng cứ mới về điều trị triệu chứng vận động bệnh nhân Parkinson. Phân loại can thiệp gồm: dự phòng hay trì hoãn tiến triển bệnh, đon trị liệu triệu chứng, trị liệu triệu chứng phối hợp Levodopa, dự phòng hay trì hoãn biến chứng vận động, điều trị…

Xem thêm
16201810
2dd19a34-4982-44c9-aac4-b97b56170406

TẦM SOÁT TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý TRÊN TRẺ ĐỘNG KINH. ĐỒNG THUẬN 2018 CỦA LIÊN HỘI QUỐC TẾ CHỐNG ĐỘNG KINH

Thời sự y khoa, Tin tức mới Quản Trị

Tần suất bị tăng động giảm chú ý (TĐGCY) ở trẻ động kinh khoảng 30-40%, cao hơn quần thể trẻ khỏe mạnh không động kinh khoảng 2.5-5.5 lần. Một nhóm chuyên gia từ Ban Trẻ em Liên hội Quốc tế chống động kinh tiến hành thu thập chứng cứ từ y văn về vấn đề…

Xem thêm
02201810
unddddtitled

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DIU THÁNG 12/2018

Năm 2018, Tin tức mới Quản Trị

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CHUYÊN ĐỀ Thời gian: Chủ nhật, ngày 02 tháng 12 năm 2018 Địa điểm: Đại học Y Dược TP.HCM Báo cáo viên Thierry Maisonobe Jean-Philippe Azulay CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TRƯỜNG PHÁP VIỆT KHOA HỌC THẦN KINH LÂM SÀNG Diplôme Inter-Universitaire – DIU Đại học Sorbonne,…

Xem thêm