Hội thần kinh học thành phố hồ chí minh

Hội thần kinh học

Thành phố hồ chí minh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CHUYÊN ĐỀ ĐỘNG KINH CHƯA PHÂN LOẠI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC

          CHUYÊN ĐỀ ĐỘNG KINH CHƯA PHÂN LOẠI

                 Thời gian: Thứ 7, ngày 21 tháng 04 năm 2018
Địa điểm: GĐ 3D lầu 3 (tòa nhà 15 tầng) Đại Học Y Dược TP.HCM

 

Thời gian

Nội dung

Báo cáo viên

07g30 – 08g00

Đón khách

08g00 – 08g15

Khai mạc

TS. Lê Văn Tuấn

08g15 – 09g45

Cập nhật chẩn đoán và phân biệt Động
kinh khó phân loại

GS. Pierre Jalon

09g45 – 10g00

Giải lao

10g00 – 11g30

Giải pháp điều trị Động kinh khó phân loại

TS. Lê Văn Tuấn

11g30 – 12g00

Câu hỏi thảo luận

GS. Pierre Jalon
TS. Lê Văn Tuấn