Hội thần kinh học thành phố hồ chí minh

Hội thần kinh học

Thành phố hồ chí minh

HỘI NGHỊ Chuyên đề: Đau – Bệnh Thần kinh ngoại biên

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Chuyên đề: Đau – Bệnh Thần kinh ngoại biên

Ngày 15.03.2018 từ 13g30 đến 16g00

Tại BV. Chợ Rẫy

LINK TẢI TÀI LIỆU

Nội dung

Báo cáo viên

Tổng quan:

 

- Cập nhật điều trị CIDP

 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

 (BV. Ngoại Thần Kinh Quốc Tế)

- Đau thụ thể và Đau thần kinh: phối hợp thuốc hiệu quả

TS. Lê Văn Tuấn

(ĐHYD – TP. HCM)

Nghiên cứu khoa học:

 

  - Đặc điểm sinh lý trong chấn thương thần    kinh ngoại biên

BSCKII. Võ Đôn

 (BV. Hoàn Mỹ Sài Gòn)

Trường hợp lâm sàng:

 

- Một trường hợp lâm sàng bệnh thần kinh ngoại biên

ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa

 (ĐHYD – TP. HCM)